Moja firma

Współpraca z biurem księgowym – obsługa Sole Trader

0
obsługa Sole Trader

Jedną z popularnych form prowadzenia działalności w Wielkiej Brytanii jest samozatrudnienie, czyli Sole Trader. Podobnie jak polska jednoosobowa działalność gospodarcza, Sole Trader jest prostą formą prowadzenia własnego biznesu. Prowadzenie spraw księgowych takiej działalności nie wymaga dużego zaangażowania, ale jeśli przedsiębiorca nie chce samodzielnie zajmować się rozliczeniami i podatkami, może skorzystać z pomocy biura księgowego, w którego ofercie znajduje się obsługa Sole Trader.

Działalność Sole Trader – na czym to polega?

Osoba, która zaczyna pracować w UK na własny rachunek i spełnia przy tym określone wymogi,
z miejsca podlega klasyfikacji jako Sole Trader i staje się osobą samozatrudnioną, nawet jeśli nie zdążyła dokonać rejestracji działalności. W Wielkiej Brytanii, inaczej niż w Polsce, można zacząć oferować płatne usługi jeszcze przed oficjalną rejestracją biznesu. W skrócie można powiedzieć, że Sole Trader jest każda osoba, która oferuje usługi dla wielu klientów i ponosi odpowiedzialność za straty finansowe wynikające z tego tytułu. Musi to być jedyna osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie firmy, chociaż istnieje możliwość zatrudniania innych osób na własny koszt. Oczywiście tym osobom należy zapewnić odpowiednie narzędzia do wykonania usług. Sole Trader pobiera za wykonaną pracę ustaloną cenę, a jeśli zajmuje się sprzedażą towarów, robi to w celu osiągnięcia zysków.

Kiedy konieczna jest rejestracja samozatrudnienia?

Jeśli powyższe warunki są spełnione, należy pomyśleć o oficjalnej rejestracji samozatrudnienia. Zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Wielkiej Brytanii, obowiązek rejestracji powstaje, jeśli osoba zarobiła lub zamierza zarobić ponad 1000 £ na samozatrudnieniu w roku podatkowym, chce dokonywać wpłat na ubezpieczenie społeczne i mieć możliwość korzystania ze świadczeń społecznych. Rejestracji trzeba dokonać w okresie trzech miesięcy od rozpoczęcia działalności.

Rejestracja i obsługa Sole Trader

Rejestracja samozatrudnienia możliwa jest tylko dla osób posiadających adres personalny na terenie Wielkiej Brytanii i numer ubezpieczenia społecznego. W przeszłości rejestracji mogli dokonywać wyłącznie obywatele Wielkiej Brytanii i rezydenci. Po tym, gdy Wielka Brytania opuściła Wspólnotę Europejską, rezydenturę w UK zastąpił status osoby osiedlonej lub tymczasowo osiedlonej.

We wszelkich formalnościach związanych z rejestracją działalności może pomóc biuro księgowe. Obsługa jednoosobowej działalności gospodarczej znajduje się w ofercie wielu polskich biur, ponieważ Polacy mieszkający na Wyspach chętnie decydują się na prowadzenie własnego biznesu.

Osoba, która zarejestrowała się jako Sole Trader, odpowiedzialna jest za dokumentowanie przychodów i wydatków, zeznań podatkowych do 31 stycznia każdego roku w wersji online oraz do 31 października w wersji papierowej, opłacenie podatku dochodowego na rzecz HMRC i składek na ubezpieczenie społeczne. W przypadku wysokich dochodów konieczna jest tez rejestracja jako podatnik VAT.

 

Related Posts