Porady prawne

Radca prawny a adwokat – podobieństwa i różnice

0
Prawnik a radca prawny

Studia prawnicze cieszą się dużym zainteresowaniem, ponieważ jest to kierunek, który daje wiele perspektyw na przyszłość. W zależności od tego, jaką ścieżkę kariery wybierze prawnik, może otworzyć własną kancelarię, zdobyć pracę w sądzie lub prokuraturze, albo być osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie działu prawnego w dużej firmie. Oczywiście najpierw powinien ukończyć stosowną aplikację albo zdobyć inne, wymagane prawem uprawnienia. W Polsce funkcjonuje kilka zawodów prawniczych, ale najwięcej mówi się o radcy prawnym i adwokacie. Radca prawny a adwokat – czym różnią się ta zawody i jakie występują między nimi podobieństwa?

Zawody prawnicze w Polsce

Miejsce pracy prawnika uzależnione jest od zdobytego przez niego zawodu. Bycie prawnikiem samo w sobie nie jest zawodem, oznacza po prostu ukończenie pięcioletnich studiów magisterskich na kierunku prawniczym. Taka osoba może otworzyć kancelarię prawniczą, ale jej uprawnienia są mocno ograniczone. Aby wykonywać prestiżowy zawód prawniczy, należy kontynuować edukację. I tak po ukończeniu aplikacji radcowskiej, prawnik może wykonywać zawód radcy prawnego, a po aplikacji adwokackiej zawód adwokata. To są podstawowe różnice, o których należy wspomnieć, omawiając temat radca prawny a adwokat.

Kolejnym zawodem prawniczym w Polsce jest sędzia. Jest on przedstawicielem władzy sądowniczej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, powoływanym przez Prezydenta RP na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. Po spełnieniu określonych wymagań sędzia może pracować w sądzie rejonowym, okręgowym lub apelacyjnym.

Prawnik a radca prawny

Zawodem prawniczym jest również prokurator, którego zadaniem jest szerzenie praworządności i ściganie przestępstw. Prokurator uczestniczy we wszystkich stadiach procesu karnego. Podobnie jak w przypadku sędziego, wymagane jest zdanie egzaminu sędziowskiego lub prokuratorskiego.

Inne zawody prawnicze to m.in. komornik sądowy, rzecznik patentowy czy notariusz.

Radca prawny a adwokat – czy dojdzie do zrównania kompetencji?

Jeśli zapytamy przypadkową osobę o to, czym różni się zawód radcy prawnego od zawodu adwokata, z dużym prawdopodobieństwem nie odpowie na to pytanie, albo powie o różnicy, która była istotna w przeszłości. Powie np., że adwokat jest obrońcą w sprawach karnych i karno-skarbowych, a radca prawny nie ma takich uprawnień. Kilka lat temu rzeczywiście tak było, natomiast dziś radca prawny Łódź ma niemal takie same kompetencje, jak adwokat. Wiele osób zastanawia się wręcz, czy kiedyś dojdzie do całkowitego zrównania tych profesji i połączenia ich w jedną.

Radca prawny a adwokat – o jakich różnicach możemy mówić obecnie? Na pewno nieco inna jest ścieżka kształcenia, ale o aplikacjach radcowskich i adwokackich wspomniano już w pierwszej części artykułu. Kolejna różnica dotyczy formy zatrudnienia. Radcy prawni mogą podjąć pracę na etacie, adwokaci do niedawna nie mieli takiej możliwości. Niedawno zostało to zmienione, ale wciąż jest obwarowane licznymi warunkami. Adwokat nie może wykonywać zawodu, jeśli pozostaje w stosunku pracy.

Related Posts