Porady prawne

Kredyt we frankach – co można zrobić, by ułatwić spłatę zobowiązania?

0
Kredyt we frankach

W latach 2004-2008 kredyty we frankach zaciągnęło blisko milion Polaków. Niestety to, co początkowo wydawało się atrakcyjną ofertą kredytową, wkrótce dla wielu okazało się prawdziwym problemem. Na szczęście frankowicze mogą skorzystać z kilku rozwiązań ułatwiających spłatę zobowiązania.

Na jakich zasadach udzielano kredyt we frankach?

Kredytów we frankach udzielano przede wszystkim na zakup nieruchomości. Były to kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich, czyli obcej, na tamten moment dość taniej walucie. Po wyliczeniu zdolności kredytowej klienta banku nierzadko okazywało się, że nie stać go na kredyt w złotówkach, ale kredyt we frankach mógł zostać udzielony. Klientom zależało na możliwości pozyskania środków finansowych, dlatego część z nich przystała na propozycję banku.

Kredyt we frankach oferowany był w dwóch wariantach, tj. jako kredyt denominowany i jako kredyt indeksowany we frankach. Dzisiaj skorzystanie z któregokolwiek wariantu jest praktycznie niemożliwe. W 2013 roku mocno ograniczono możliwość udzielania kredytów we frankach. Komisja Nadzoru Finansowego orzekła, że kredyty walutowe mogą być udzielane wyłącznie klientom, którzy uzyskują stałe dochody w obcej walucie. Oznacza to, że kredyt we frankach może być udzielony tylko tej osobie, która zarania we frankach.

Jeśli chodzi o wspomniane wyżej dwa warianty, kredyt denominowany we frankach był zobowiązaniem, którego wartość w umowie określano we frankach szwajcarskich, ale wypłacano go w złotówkach. Wysokość rat była określona w frankach, natomiast ich regulowanie odbywało się w złotówkach po kursie bankowym obowiązującym w dniu spłaty. Z kolei kredyt indeksowany we frankach to zobowiązanie, którego kwotę w umowie określano w złotówkach i w złotówkach wypłacano. Dopiero potem wartość kredytu i wysokość rat przeliczano na franki, po czym klient i tak spłacał kredyt w złotówkach, po przeliczeniu ich według aktualnego kursu.

Kredyt we frankach niebezpieczny dla kredytobiorców

Kredyt we frankach należało spłacać w złotówkach po kursie obowiązującym w danym banku. Niestety nie było to zbyt dobre rozwiązanie, gdyż różnice pomiędzy kursem kupna i sprzedaży były bardzo duże (wysokie spready walutowe). Problemem tym zajęto się dopiero w 2011 roku, kiedy to uchwalono ustawę antyspreadową, a frankowicze mogli spłacać raty w walucie szwajcarskiej. Niestety rosnący kurs franka przyniósł kolejne problemy. Nierzadko okazywało się, że osoby, które w 2008 roku wzięły kredyt według kursu 2 zł, w 2015 roku musiały je spłacać po kursie wynoszącym ponad 4 zł. To oznaczało dwukrotne zwiększenia rat, a dla wielu osób było prawdziwą katastrofą.

Spłata kredytu we frankach

Problemy frankowiczów okazały się na tyle duże, że sprawą zajęły się organy państwowe, a nawet Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. TSUE orzekł, że jeśli utrzymanie w mocy umowy o kredyt we frankach po usunięciu z niej postanowień abuzywnych jest niemożliwe, to umowa kredytowa powinna zostać unieważniona. Kwestię nieważności umowy rozstrzyga sąd. Do dziś niejeden radca prawny zajmuje się sporządzaniem pozwów sądowych w imieniu frankowiczów. Dochodzenie roszczeń od banków z tytułu umów frankowych jest znacznie łatwiejsze, gdy klient ma wsparcie ze strony kancelarii radcowskiej.

Related Posts