Moja firma

Cło w Wielkiej Brytanii

0
cło

Wielka Brytania jest dla krajów członkowskich Unii Europejskiej państwem trzecim, co oznacza, że zarówno import, jak i eksport towarów przez granice pomiędzy UK a UE podlega formalnościom celnym. Ale konieczność przejścia przez odprawę celną nie jest równoznaczna z koniecznością opłacania cła. Na temat tego czy i w jaki sposób pobierane jest cło w Wielkiej Brytanii, mówi Umowa o handlu i współpracy pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią. Umowa obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.

Co to jest cło?

Cło to opłata nakładana na towary przez państwo lub wspólnotę państw w związku z importem lub eksportem tych towarów przez granice celne państwa, a w przypadku Wspólnoty Europejskiej – granice celne Unii. Istnieje kilka powodów pobierania ceł, a najważniejszym jest chęć ochrony rynku wewnętrznego i rodzimych producentów przed towarami wyprodukowanymi za granicą, poza tym cła niewątpliwie są sposobem na zwiększenie wpływów do budżetu państwa.

Cła możemy podzielić ze względu na kierunek ruchu towarów. Wówczas wyróżniamy cło importowe (pobierane w celu ochrony produkcji krajowej oraz zwiększenia dochodów państwa) oraz cło eksportowe. Obok tego mówi się o cle tranzytowym, dziś stosowanym bardzo rzadko, zwłaszcza jeśli mowa o wspólnym rynku europejskim.

Wymiana handlowa bez ceł?

Chociaż co do zasady cła pobierane są wszędzie tam, gdzie dochodzi do przekraczania granic celnych, to w niektórych przypadkach mamy do czynienia z wymianą handlową bez ceł. W tej chwili najlepszy przykład takiego rozwiązania stanowi Wielka Brytania, bo chociaż przekraczając granicę pomiędzy Unią a UK należy przejść przez odprawę celną, to nie ma obowiązku opłacania cła. Cło w Wielkiej Brytanii nie jawi się jako przykry obowiązek, mimo iż zdecydowano o opuszczeniu Wspólnoty Europejskiej. Wszystko dlatego, że Umowa o handlu i współpracy pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią, zakłada wymianę handlową bez ceł i ograniczeń ilościowych. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich towarów, a tych, które są zgodne z odpowiednimi regułami pochodzenia.

Kiedy cło w Wielkiej Brytanii nie obowiązuje?

Jednym z postanowień wspomnianej wyżej umowy było utworzenie strefy wolnego handlu bez ceł i kontyngentów. Wielka Brytania może prowadzić działania wewnątrz tej strefy i bez ceł importować i eksportować towary, które posiadają udokumentowane pochodzenie. Niemniej należy pamiętać, że handel z Wielką Brytanią nie wygląda identycznie jak przed brexitem. Przewóz towarów przez granicę UE z UK podlega formalnościom celnym. Odprawy celne w Anglii prowadzone są dla wszystkich, którzy przewożą towary z Unii do Wielkiej Brytanii. Z kolei import z Anglii do Unii musi być zgodny z przepisami strony importującej czyli spełniać wszystkie normy UE i podlegać kontroli pod kątem bezpieczeństwa, zdrowia i zasad porządku publicznego.

W sytuacji, gdy towar nie został wytworzony w Wielkiej Brytanii lub którymś z krajów Unii i nie jest to towar o niewielkiej wartości (rzeczywista wartość nie przekracza 150 euro na przesyłkę), zachodzi konieczność opłacenia cła. Ponadto zwolnione z ceł nie są wyroby alkoholowe; perfumy i wody toaletowe, tytoń i wyroby tytoniowe.

 

 

Related Posts