Porady prawne

Kancelaria prawna – pomoc w każdej sytuacji

0
Kancelaria prawna

Sytuacje wymagające interwencji prawnika lub choćby jego ustnej porady zdarzają się naprawdę często, choć dopóki sami nie doświadczymy ich w swoim życiu, nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele osób z naszego otoczenia korzysta z pomocy prawników. Kancelaria prawna interweniuje zarówno w przypadku spraw mniejszego kalibru, np. nieuczciwej sprzedaży internetowej, jak i w sprawach rodzinnych, które wymagają taktu i empatii (separacja, rozwód, ustalanie ojcostwa, alimenty), a także w sprawach dotyczących życia zawodowego, zdarzeń drogowych, praw autorskich i wielu innych. Na dobrą kancelarią prawną możemy liczyć w każdej sytuacji.

Działalność prawna nie jest wolna od ograniczeń

Dobry prawnik będzie dążył do jak najszybszego i korzystnego dla klienta rozstrzygnięcia sprawy, z jaką ten zgłosił się do kancelarii. Kogo możemy nazwać dobrym prawnikiem? Na pewno należy uważać na kancelarie prawne prowadzone przez prawników bez aplikacji. Polskie prawo zezwala na taką działalność, a nieświadomi klienci często nie wiedzą, że nazwa kancelaria prawna wcale nie musi oznaczać, iż przedmiotem działalności jest świadczenie pomocy prawnej przez osoby wykonujące zawody zaufania publicznego, a więc radców prawnych i adwokatów.

Godna zaufania kancelaria prawna Łódź powinna być zatem kancelarią radcowską bądź adwokacką. Profesjonalnych porad prawnych mogą udzielać wyłącznie podmioty do tego uprawnione przez Prawo o adwokaturze oraz Ustawę o radcach prawnych. Działalność prawna prowadzona przez prawników bez aplikacji jest mocno ograniczona, a ci, którzy nie przestrzegają tych ograniczeń, po prostu łamią prawo.

Kancelaria prawna radcy prawnego

Kancelarię radcy prawnego może otworzyć każdy, kto ukończył magisterskie studia prawnicze w Polsce lub równoważne studia zagraniczne, korzysta z pełni praw publicznych i ma pełną zdolność do czynności prawnych. Powinna być to osoba nieskazitelnego charakteru, dająca rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu. Oczywiście warunkiem koniecznym jest również ukończenie aplikacji radcowskiej w Polsce i złożenie egzaminu radcowskiego. Osoba, która zdała egzamin radcowski, może przystąpić do wykonywania zawodu radcy prawnego po złożeniu ślubowania.

Założona kancelaria prawna może świadczyć pomoc prawną na rzecz rozmaitych firm i instytucji, a także osób prywatnych, ale może również specjalizować się w jednej bądź kilku gałęziach prawa. Nie ma ograniczeń co do podmiotów, na rzecz których radca prawny może świadczyć pomoc prawną.

Related Posts