• Skanowanie 3D w utrzymaniu ruchu
    Technologie

    Skanowanie 3D w utrzymaniu ruchu

    Utrzymanie ruchu to jeden z najważniejszych działów, jakie możemy wyszczególnić w zakładach produkcyjnych. Dział utrzymania ruchu odpowiada za dostępność infrastruktury technicznej i jej poprawną eksploatację, a zatem prowadzi działania, mające zapobiegać występowaniu awarii i powstawaniu braków w instalacjach, na liniach produkcyjnych czy w narzędziowni. Utrzymanie ruchu bywa zadaniem skomplikowanym logistycznie, gdy każdą zepsutą czy zagubioną…