Porady prawne

Biuro Księgowe – pit 36

0

Deklarację PIT-36 w roku 2015 muszą złożyć osoby, których zarobki opodatkowane były według skali podatkowej (podatek 18%, a nadwyżka dochodu powyżej 85,528 zł opodatkowana według stawki 32%). PIT-36 składają podatnicy, którzy choćby część przychodów uzyskiwali bez pośrednictwa płatnika. Mówiąc bardziej przystępnym językiem są to wszyscy ci, którzy w trakcie roku byli lub będą zmuszeni do samodzielnego obliczenia zaliczki na podatek lub obliczyć wartość podatku do zapłaty oraz wpłacić te kwoty w odpowiednim terminie do urzędu skarbowego, a wartość podatku ustalają według skali podatkowej podanej powyżej. Jeżeli każdy dochód podatnika był rozliczany przez płatnika, np. pracodawcę – podatnicy złożą jedynie PIT-37. Kiedy  jednak posiadamy kilka tytułów, w tym z niektórych rozliczamy zaliczki na podatek samodzielnie, a nie za pośrednictwem pracodawcy, to należy rozliczyć się na PIT-36.

biuro księgowe

biuro księgowe

PIT-36 dotyczy przede wszystkim osób, które zarobkowały prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na tzw. zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej (18-32%). Deklaracji nie złożą prowadzący działalność rozliczaną ryczałtem ewidencjonowanym, chyba że posiadają dwa rodzaje działalności – jedną opodatkowaną według skali (PIT-36), a drugą – ryczałtem ewidencjonowanym (PIT-28). W tym przypadku złożą oni dwie deklaracje podatkowe – dla każdej działalności odrębnie.

Related Posts