Ciekawostki

Uziomy w systemach ochrony odgromowej

0
uziomy

Wyładowania atmosferyczne od dawna budzą strach, zwłaszcza wśród mieszkańców mniejszych miejscowości i obrzeży miast, gdzie przeważa zabudowa jednorodzinna. Co prawda wiele osób uważa, że burze w miastach mają gwałtowniejszy przebieg, niemniej mieszkańcy bloków i kamienic nie boją się ich tak mocno, jak właściciele domów jednorodzinnych. Strach można, a nawet należy zminimalizować poprzez montaż systemów ochrony odgromowej. W skład takiego systemu wchodzą zwody, przewody odprowadzające i uziomy – wszystko to zapewnia bezpieczeństwo domownikom, ale chroni również instalację elektryczną i podłączoną do gniazdek elektronikę.

Coraz częstsze zagrożenia burzami?

Zmiany klimatyczne powodują, że niektóre zjawiska atmosferyczne mają inny niż dotychczas przebieg. Dotyczy to m.in. wyładowań atmosferycznych – od pewnego czasu pojawiają się głosy mówiące o tym, że zagrożenie burzami będzie coraz większe i częstsze. Zmieniająca się sytuacja pogodowa powinna zmusić mieszkańców zabudowy jednorodzinnej do przemyśleń na temat konsekwencji wyładowań atmosferycznych. Przed groźnymi konsekwencjami można ustrzec się, inwestując w systemy ochrony odgromowej. Koszt takiej instalacji nie jest wysoki, zwłaszcza jeśli porównamy go z kosztem naprawy/wymiany uszkodzonej w czasie burzy instalacji elektrycznej i urządzeń elektronicznych.

System ochrony odgromowej

System odgromowy musi być dostosowany do aktualnych wymogów bezpieczeństwa. Chodzi o to, by energia pochodząca z wyładowania atmosferycznego, była bezpiecznie odprowadzona do gruntu i nie stanowiła zagrożenia dla osób znajdujących się w budynku oraz jego najbliżej okolicy. Oczywiście dla właścicieli domów jednorodzinnych duże znaczenie ma także trwałość takiego systemu oraz estetyka wykonania.

Nowoczesne systemy odgromowe składają się z elementów wysokiej jakości, zatem przetrwają w niezmienionym stanie długie lata. Elementy te zostały wykonane z troską o detale, bowiem firmy produkujące uziomy oraz elementy instalacji, które nie są ukryte pod ziemią, zdają sobie sprawę, że nikt nie chce montować na dachu budynku ani przytwierdzać do elewacji szpecących drutów. Estetyka wykonania jest bardzo istotna dla inwestorów, instalacja odgromowa powinna odpowiadać ich potrzebom.

Uziomy i inne elementy instalacji odgromowej

Instalacje odgromowe składają się z szeregu połączonych ze sobą elementów. Na dachach budynków znajdują się połączone ze sobą zwody poziome i pionowe, które bezpośrednio przejmują wyładowania. Następnie energia odprowadzana jest przewodami odprowadzającymi w dół budynku, prowadzona do przewodów uziemiających, a stamtąd do umieszonych w gruncie uziomów. Zadanie uziomów polega na rozpraszaniu energii pioruna w ziemi.

Uziomy i inne elementy instalacji odgromowej powinny pochodzić od sprawdzonych producentów. Produkty objęte certyfikatem bezpieczeństwa i wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi normami w połączeniu ze starannością wykonania instalacji, wpłyną na niezawodność działania instalacji odgromowej.

Related Posts