E-biznes, Moja firma

Firma w Anglii – export towarów z Wielkiej Brytanii

0
Export towarów

W chwili, gdy Wielka Brytania opuściła Unię Europejską, stała się państwem trzecim, które prowadzi z Unią wymianę handlową na szczególnych warunkach. W tej chwili zarówno napływ przedmiotów handlowych do UK, jak i export towarów z Wielkiej Brytanii, wymaga stosowania określonych procedur.

Prowadzenie firmy w UK a export towarów

Brexit nie wystraszył Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii, a nawet jeśli, to tylko niewielki ich odsetek, głównie osoby, które i tak nie wiązały swojej przyszłości z pobytem na Wyspach. Wśród osób, które postanowiły pozostać w Wielkiej Brytanii, dużą grupę stanowią przedsiębiorcy prowadzący własne firmy. Jeśli jednym z filarów działalności prowadzonej na Wyspach jest sprzedaż towarów do państw członkowskich Unii, w tym również do Polski, konieczne jest stosowanie przepisów dotyczących exportu towarów z Wielkiej Brytanii.

Wbrew pozorom ilość procedur nie przyprawia o zawrót głowy. Większość obowiązków spoczywa po stronie podmiotów trudniących się przywozem towarów z Wielkiej Brytanii. To one, przywożąc towary z państwa trzeciego, muszą dopełnić formalności związanych z odprawą celną, okazać stosowane dokumenty i opłacić cła.

Export towarów – sprzedaż na rzecz kontrahentów pochodzących z Unii Europejskiej

Sprzedaż produktów poza granice Wielkiej Brytanii to export towarów. Wcześniej, gdy Wielka Brytania pozostawała członkiem Unii Europejskiej, wymiana handlowa odbywała się w granicach unii celnej, w ramach której handel pomiędzy państwami członkowskimi traktowany jest jako wymiana wewnętrzna (swobodny przepływ towarów i usług). W chwili, gdy okres przejściowy po Brexicie dobiegł końca, Wielka Brytania znalazła się poza unią celną, co oznacza, że odprawy celne stały się koniecznością.

Dla brytyjskich przedsiębiorców, którzy prowadzą sprzedaż zagraniczną, prawidłowo dokonana i rozliczona odprawa celna przynosi wiele korzyści. Eksporter może rozliczyć transakcję z zerową stawką podatku VAT. O formalnościach należy pamiętać zawsze wtedy, gdy towary brytyjskie mają opuścić obszar celny Wielkiej Brytanii. W każdym przypadku konieczne jest prawidłowe stosowanie wszystkich środków wywozowych.

Export towarów – pomoc agencji celnej

Część przedsiębiorców nie chce zajmować się sprawami księgowymi, podatkowymi i związanymi z odprawą celną osobiście, powierzając je ekspertom w tych dziedzinach. Jeśli chodzi o odprawy celne, niezwykle przydatna będzie pomoc agencji celnej, która zajmie się pośrednictwem pomiędzy eksporterem a urzędem celnym. Agencje celne wyróżnia sprawne, zorientowane na cel działanie, co jest niezwykle korzystne dla klienta, który chciałby szybko przekazać towary do miejsca docelowego i otrzymać za nie zapłatę. W przypadku, gdy firmę w Anglii prowadzą Polacy, warto postawić na agencję celną zatrudniającą osoby polskiej narodowości.

Related Posts