Porady prawne

Ubezpieczenie komunikacyjne – rodzaje

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie komunikacyjne – rodzaje

Ubezpieczenie komunikacyjne to element który każdy właściciel pojazdu musi się zaopatrzyć. W sprzedaży pojawia się kilka ich rodzajów, przy czym jedno jest obowiązkowe a pozostałe stanowią dodatkową opcję, na którą można się zdecydować wedle własnego uznania. Poniżej wymieniamy wszystkie ich rodzaje i zamieszczamy ich krótkie charakterystyki, tak byście wiedzieli, które z nich wybrać. Zapraszamy!

  1. Ubezpieczenie OC – to obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, które musi posiadać każdy właściciel samochodu. Stanowi zabezpieczenie na wypadek spowodowania szkód osobom trzecim lub zniszczenia czyjegoś mienia w wyniku kolizji drogowej. W takiej sytuacji wszelkie wydatki związane z pokryciem wyrządzonych szkód pokrywane są z ubezpieczenia, a nie z kieszeni kierowcy. Należy go wykupić najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu lub wygaśnięcia poprzedniego ubezpieczenia. Niestety brak zastosowania się do powyższych zasad skutkuje nałożeniem na właściciela pojazdu wysokiej kary, która wzrasta wprost proporcjonalnie z każdym kolejnym dniem zwłoki. Co więcej, wysokość składki za polisę jest obliczana indywidualnie dla każdego auta. Wpływ na cenę mają: marka i model pojazdu, rocznik, rok produkcji, pojemność silnika oraz rodzaj stosowanego paliwa.
  2. Ubezpieczenie AC – to polisa od kradzieży i zniszczenia samochodu. To dobrowolne ubezpieczenie, z którego odszkodowanie wypłacane jest bezpośrednio właścicielowi samochodu. Gwarantuje otrzymanie zadośćuczynienia w przypadku uszkodzenia pojazdu na skutek zderzenia z budynkiem, zwierzętami, przedmiotami lub przez osoby trzecie a także w wyniku zdarzeń losowych (pożar, powódź, silny wiatr). Obejmuje też kradzież auta i jego wyposażenia. Warto dodać, że do zniszczeń nie może dojść z winy właściciela pojazdu, a więc nie może on złamać prawa czy dopuścić się niedbalstwa. Wysokość składki zależna jest od zakresu ochrony, jakim chcemy objąć auto.
  3. Ubezpieczenie Assistance – bardzo często sprzedawane w pakiecie z OC i AC. Gwarantuje wsparcie techniczne na wypadek awarii pojazdu lub uczestnictwa w wypadku. W jego ramach ubezpieczalnia zapewnia usługę holowania pojazdu we wskazane przez klienta miejsce. Co więcej, bierze na siebie ciężar sprowadzania i opłacania części zamiennych do uszkodzonego auta, pokrywa koszty związane z wynajmem samochodu zastępczego oraz transportu paliwa do samochodu, gdy zabraknie go na trasie. Czasami ubezpieczenie Assistance gwarantuje także opiekę medyczną i prawną, z której może skorzystać właściciel samochodu oraz jego pasażerowie.
  4. Ubezpieczenie NNW – to dobrowolne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, w wyniku których można doznać krótkotrwałego bądź trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci. Polisa pokrywa wszelkie koszty związane z podjęciem leczenia, jednak trzeba pamiętać, by jak najlepiej udokumentować historię choroby i cały przebieg terapii. Wniosek o zadośćuczynienie powinno się złożyć pod koniec bądź zaraz po zakończeniu leczenia, by przedstawić całościowy obraz sytuacji. To rodzaj polisy, którą radzimy wykupić każdemu kierowcy, zwłaszcza że jej koszt nie jest duży, a świadomość jej posiadania zwiększa komfort podróży.

Related Posts