Moja firma

Rozliczenie podatku w UK – co trzeba wiedzieć?

0
podatki

Każda osoba pozyskująca dochody, niezależnie od źródeł pozyskiwania, zobowiązana jest do opłacania podatku dochodowego. Osoby zatrudnione na etacie zdają sobie sprawę, jak wysokie są potrącenia z ich pensji na rzecz podatków i składek na ubezpieczenie, ale na co dzień potrącenia te nie są dla nich dotkliwe. Dzieje się tak, ponieważ podatnik nie jest zobowiązany do uiszczenia opłaty jednorazowo raz na 12 miesięcy, a podatki płaci systematycznie w każdym miesiącu, przy czym za owe opłaty odpowiedzialny jest pracodawca. Na koniec roku podatkowego następuje podsumowanie wpłaconych składek i może się okazać, że HRMC otrzymał zbyt wysoką lub zbyt niską kwotę. Aby to sprawdzić i wykazać, sporządza się rozliczenie podatku w UK.

Podatek dochodowy w Wielkiej Brytanii

Obowiązek odprowadzania podatku dochodowego w Wielkiej Brytanii ma każda legalnie zatrudniona osoba, ale co ciekawe – nie każda musi sporządzić rozliczenie. Polacy zatrudnieni na Wyspach są niekiedy zdziwieni, że nie wszyscy muszą składać do HMRC deklaracje podatkowe, gdyż w Polsce rozliczenia sporządza się każdego roku, aczkolwiek w ostatnich latach procedura ta została znacznie ułatwiona.

Jeśli chodzi o podatki w UK, osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę mają możliwość rozliczenia podatku, natomiast o obowiązku możemy mówić m.in. w przypadku osób samozatrudnionych i prowadzących działalność gospodarczą. Osoby samozatrudnione powinny wykazać przed urzędem swoje przychody oraz koszty, nawet, jeśli działalność nie przyniosła żadnych dochodów.

Rozliczenie podatku w UK obowiązuje również te osoby, które pozyskują dochody nie tylko z typowej działalności zarobkowej, ale również innych źródeł. Nieopodatkowane dochody mogą wiązać się m.in. z pobieraniem niektórych świadczeń czy wynajmem nieruchomości. Warto jednak zaznaczyć, że obowiązek rozliczenia powstaje po przekroczeniu określonej przepisami kwoty dochodu.

Rozliczenie podatku w UK

Pozostając w stosunku pracy i chcąc rozliczyć podatek dochodowy, należy to zrobić na podstawie dokumentów pozyskanych od pracodawcy. Mogą to być następujące dokumenty: P45, P60 lub trzy ostatnie payslipy. Jeżeli pracownik nie dysponuje żadnym z tych dokumentów, również może sporządzić rozliczenie, ale o potrzebne dane musi wystąpić do HRMC – na podstawie numeru NI No pozyska takie dane bezpośrednio z bazy urzędu HM Revenue&Customs.

Rozliczenie podatku w UK sporządza się po zakończeniu roku podatkowego, który trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia roku następnego. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy podatnik zakończył pracę w Wielkiej Brytanii przed końcem roku podatkowego i nie zamierza podejmować kolejnego zatrudnienia w danym roku. Wówczas może dokonać rozliczenia jeszcze przed jego zakończeniem.

 

Related Posts