Porady prawne

Polisa na życie – najczęstsze pytania i odpowiedzi

Polisa na życie

Polisa na życie – najczęstsze pytania i odpowiedzi

Polisa na życie to niełatwa sprawa, zwłaszcza że ofert na rynku jest sporo, a analizując każdą z nich można się pogubić. Bardzo często u osób, które planują ją zakupić rodzi się mnóstwo pytań, na które szukają trafnych odpowiedzi. Postanowiliśmy zebrać te pojawiające się najczęściej właśnie w tym artykule, więc zapraszamy do czytania dalej.

  • Czy można mieć więcej niż jedną polisę?

Nie ma żadnych limitów czy obostrzeń dotyczących ilości polis, jakie może posiadać jedna osoba. Nic nie stoi na przeszkodzie, by mieć ich kilka. Co więcej, wcale nie trzeba ich kupować w jednym towarzystwie ubezpieczeniowych. Równie dobrze można mieć każdą z nich w osobnej ubezpieczalni, co nie ma żadnego wpływu na wysokość odszkodowania i uprawnienia do ubiegania się o niego. Jedyne co się wiąże z posiadaniem kilku polis, to większe wydatki na opłacanie składek.

  • Kiedy następuje wygaśnięcie umowy ubezpieczeniowej?

Do wygaśnięcia polisy na życie dochodzi, gdy upłynie termin jej trwania, ubezpieczony poniesie śmierć, anuluje umowę lub postanowi ją wypowiedzieć a także, gdy zaprzestanie opłacania składek.

  • O co będzie pytał agent ubezpieczeniowy na spotkaniu?

W trakcie spotkania agent ubezpieczeniowy zada pytania dotyczące Twojej sytuacji finansowej, a więc kredytów, pożyczek, comiesięcznych wydatków i przychodów. Oprócz tego będzie chciał wiedzieć, jak duży jest Twój majątek i co wchodzi w jego skład, czy już posiadasz inną polisę na życie oraz jak przedstawia stan zdrowia Twój i całej Twojej rodziny. Zapyta również o przebyte lub przewlekłe choroby, na które cierpisz, o Twój styl życia oraz pobyty w szpitalu.

  • Co zrobić, gdy zapomniałem o uiszczeniu składki?

W większości przypadków kilkudniowe opóźnienie w opłacie składki nie niesie ze sobą żadnych konsekwencji, ponieważ w umowach przewidziany jest 30-dniowy margines właśnie na wypadek takich sytuacji. A zatem, jeśli wpłata zostanie dokonana w ciągu miesiąca po upływie wskazanego terminu, to polisa nadal zachowa swoją ważność. Jeśli jednak termin ten zostanie przekroczony, może dojść do jej wygaśnięcia.

  • Czy młode i bezdzietne osoby powinny kupić polisę na życie?

Nie ma żadnej granicy wieku, od której konieczne stałoby się wykupienie polisy. To działanie dobrowolne, jednak zachęcamy do tego, by już osoby młode zaczęły dbać o swoją przyszłość i opłacać konieczne składki, które w przyszłości będą stanowić zabezpieczenie zarówno dla niej, jak i jej rodziny.

  • Czy polisa na życie wymaga wykonania badań lekarskich?

W niektórych przypadkach jest to konieczne, ale nie stanowi reguły. Najczęściej do ich wykonania zobligowane są osoby, które są w podeszłym wieku lub ubezpieczają się na naprawdę wysokie kwoty. W przypadku standardowych polis o tradycyjnym zakresie ochrony, przeważnie nie ma takiej konieczności.

  • Kogo mogę wskazać jako osobę uposażoną?

Jako osobę uposażoną można wskazać każdego, niekoniecznie musi to być ktoś z rodziny. Równie dobrze można nim mianować znajomego, przyjaciela lub firmę.

Jak najbardziej, ale musisz być z tą osobą spokrewniony. Najczęstszą praktykę stanowi kupowanie polis na życie przez rodziców/opiekunów prawnych dla swoich dzieci. Z pieniędzy uzbieranych w jej ramach, dziecko będzie mogło skorzystać po osiągnięciu określonego wieku. A zatem, tego rodzaju polisa to doskonały start w przyszłość.

Related Posts