Jak zacząć, Moja firma

Obowiązki pracodawcy w Anglii

Zastanawiasz się nad prowadzeniem własnej firmy w Anglii i planujesz zatrudnić kilku pracowników? Powinieneś najpierw poznać swoje obowiązki jako pracodawcy, by móc się z nich należycie wywiązywać. O tych najważniejszych piszemy w tym artykule, więc zapraszamy do zapoznania się z jego dalszą treścią.

Najważniejsze obowiązki pracodawcy w Wielkiej Brytanii

  1. Jako pracodawca jesteś zobowiązany do wypłacania minimalnego wynagrodzenia każdemu z pracowników. Stawka godzinowa jest różna i uzależniona od wieku zatrudnionej osoby. W przypadku zatrudniania osób powyżej 21. roku życia wynosi ona 6,5 funta za godzinę. Z kolei zatrudniając tych między 18. a 20. rokiem życia będziesz musiał im zapłacić za godzinę pracy 5,13 funta, a podejmując współpracę z osobami, które mają 16 i 17 lat – 3,79 funta za godzinę. Jeżeli zaś chodzi o praktykantów, który jeszcze nie ukończyli 19 lat, to za ich godzinę pracy musisz zapłacić 2,73 funta. Wszystkie wymienione wyżej stawki obowiązują od 1 października 2014 r.
  2. Każdemu pracownikowi, który wykonuje swoje obowiązki służbowe przez 5 dni w tygodniu jako pracodawca musisz zapewnić 28 dni płatnego urlopu wypoczynkowego. Jednak trzeba zaznaczyć, że zaliczają się do nich również bank holidays.
  3. Żaden pracodawca nie może wymagać od zatrudnionych osób, aby pracowały w ciągu tygodnia więcej niż 48 godzin (łącznie z nadgodzinami).
  4. Pracodawca musi każdej osobie, która pracuje więcej niż 6 godzin dziennie zapewnić prawo skorzystania z 20-minutowej przerwy. Natomiast osobom, które jeszcze nie ukończyły 18 lat musi zapewnić 30 minut przerwy za każde przepracowane przez nich 4 i pól godziny.
  5. Pracodawca nie może wymagać od pracownika by pracował w porze nocnej więcej niż 8 godzin na każdą dobę.
  6. Pracodawca zobowiązany jest do stworzenia odpowiednich warunków pracy. W tym celu musi zadbać o to, by pomieszczenia, w których przebywają ludzie posiadały wentylację i panowała w nich stosowna temperatura. Przy pracy biurowej jej minimalna wartość wynosi 16oC, a przy wykonywaniu pracy fizycznej nie może być ona niższa niż 13oC. Oczywiście w każdym z pomieszczeń musi pojawiać się sztuczne lub naturalne światło. Niezbędne jest też, by utrzymywany był w nich należyty porządek. Co więcej, przestrzeń po której będą poruszać się pracownicy musi być odpowiednio duża, tak by możliwe stało się swobodne przechodzenie między kolejnymi pomieszczeniami. Ponadto dla każdego pracownika trzeba przygotować miejsce, którego wielkość będzie nie mniejsza niż 11 m3.
  7. Każdy pracodawca musi zapewnić zatrudnionym osobom dostęp do wody pitnej i zorganizować dla nich zaplecze sanitarne – osobne dla kobiet i mężczyzn. Naturalnie, pomieszczenia te muszą być czyste, wietrzone i oświetlone. Niezbędne jest też zapewnienie właściwej ilości umywalek, do których pracownicy powinni mieć łatwy i szybki dostęp. Ich ilość należy obliczyć biorąc pod uwagę ilość zatrudnionych osób.
  8. W każdym zakładzie pracy pracodawca musi stworzyć zaplecze socjalne, w którym będzie można skorzystać z przerwy i w spokoju zjeść posiłek. Ponadto, jeśli pracownicy muszą zakładać stroje robocze, konieczne jest też zorganizowanie przebieralni i przechowali rzeczy. Naturalnie, pomieszczenia dla kobiet powinny być oddzielone od tych przeznaczonych dla mężczyzn.

Related Posts