Fundusze unijne

Dofinansowanie na założenie własnej działalności gospodarczej – etapy postępowania

gotówka z dotacji

Któż z nas nie chciałby prowadzić własnej firmy i uniezależnić się od pracy na etacie, być swoim własnym szefem? Na szczęście jest to osiągalne dla każdego z nas dzięki programowi dofinansowań własnej działalności gospodarczej. Jakie są etapy zdobywania takiego dofinansowania?

Proces nie jest skomplikowany– zakwalifikowane do dotacji osoby przechodzą odpowiednie kursy, co pozwala im sprawnie stworzyć biznesplan i zarządzać swoją działalnością. Dopiero po takich zajęciach ich uczestnicy mogą ubiegać się o dotacje – zaczyna się od złożenia wniosku wraz z biznesplanem. Następnie beneficjent ustala termin i miejsce posiedzenia, na którym odbywa się ocena złożonych wniosków, na podstawie której podejmuje się decyzję o jej przyznaniu lub odrzuceniu wniosku. Po przekazaniu decyzji uczestnikom przekazuje się do odpowiednich organów werdykt i podpisuje z wnioskodawcami umowę, na podstawie której otrzymują środki. Uczestnik projektu musi wnieść zabezpieczenie na przykład w formie poręczenia, po czym beneficjent przekazuje kolejne transze dotacji, a każdy z wnioskodawców dodatków musi uzyskane fundusze rozliczyć.

Nie należy się martwić w przypadku odrzucenia naszego wniosku – można złożyć go ponownie, zapewne po naniesieniu pewnych poprawek. Dotacje i dofinansowania to świetne wyjście dla każdego, kto ma dobry pomysł i chce spróbować swoich sił w biznesie – warto spróbować, być może pomoże nam to założyć dobrze prosperujący biznes. Przed podjęciem jakichkolwiek działań koniecznie zapoznajmy się jednak z obowiązującymi przepisami.

Related Posts